WEBSWAN.IR

WEBSWAN.IR
پیوندهای روزانه

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اصول پیشرفت» ثبت شده است

اصول پیشرفت 4
کسانی که نمی توانند برای تامین منافع خود از طریق استعداد وقدرت فردی خود وارد عمل شوند معمولا برای رفع موانع در تامین این منافع از راههای نامتعارف و خارج از شئون وارد خواهند شد.
حاشیه عملکرد این افراد همواره بر دیگران اثرگذار خواهد بود و گاه موجب آزار اطرافیان می شود.
اگر بتوانیم با زاویه دید مناسب ، ناتوانی اصلی این افراد را شناسایی کنیم شاید از میزان رنجش خاطری که از آزار آنها به ما میرسد کاسته شود و دیگر نیازی به مقابله و یا جبران رفتارشان نباشد.

اصول پیشرفت 2

۳۱
ارديبهشت

اصول پیشرفت 2

در روند انجام کارهایی که در کنار گروه یا سایر افراد انجام میدهید به این نکته توجه کنید که همواره از دیدگاه ما سطح درک و گیرایی افراد با هم متفاوت به نظر خواهد رسید و خواسته یا ناخواسته نوع واکنش و برخورد ما با هر کدام از آنها متفاوت خواهد شد.

هرگز فکر نکنید که اطرافیان شما از شیوه فکر شما در رفتار و عملتان بی اطلاع هستند وشما میتوانید با مهارت و سیاست ، نوعی از بهره برداری پنهانی را از حضور یا موقعیت آنها داشته باشید.این بدترین نوع تعامل در محیطهای جمعی خواهد بود چرا که در صورت لو رفتن سوء استفاده شما از محیط و فضای پیرامونتان ، با دست خود آرامش و امنیتتان را به تنش و ستیزه هدیه خواهید داد.