WEBSWAN.IR

WEBSWAN.IR
پیوندهای روزانه

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خدمات و تعمیر کامپیوتر در محلx» ثبت شده است

اصول پیشرفت 4
کسانی که نمی توانند برای تامین منافع خود از طریق استعداد وقدرت فردی خود وارد عمل شوند معمولا برای رفع موانع در تامین این منافع از راههای نامتعارف و خارج از شئون وارد خواهند شد.
حاشیه عملکرد این افراد همواره بر دیگران اثرگذار خواهد بود و گاه موجب آزار اطرافیان می شود.
اگر بتوانیم با زاویه دید مناسب ، ناتوانی اصلی این افراد را شناسایی کنیم شاید از میزان رنجش خاطری که از آزار آنها به ما میرسد کاسته شود و دیگر نیازی به مقابله و یا جبران رفتارشان نباشد.

روایتی از تاریخ که نشان می دهد که در عالم ، هدف نهایی ، پرودگار است و باقی همه وسیله

ظهر یکی از روزهای ماه مبارک رمضان منصور حلاج از کنار خرابه ای که جزامیها سکونت داشتند میگذشت،جزامی‌ها داشتند ناهار می‌خوردند.ناهار که چه؟ ته مانده‌ی غذاهای دیگران و چند تکه نان… یکی از آنها تا حلاج را دید گفت:

پیچ و طینت

۱۶
تیر

پیچی که از سخت ترین آلیاژهای فلزی نیز ساخته شده باشد سرانجام یک روز در برابر فشاری ناموزون روی رِزوِه های بیرونی ، دچار هرز شدگی میشود.

طینت اصیل با تمام بی آلایشی  و استقامت میتواند در برابر فشارهای ناموزون متوالی ، نقاط سیاهی در صفحه سپید خود بگیرد که بسادگی زدودنی نیست.